Uniek concept

De opwaarderingsmarkt naar groengas is een route die nog niet veel wordt toegepast. Enerzijds omdat de route nog vrij onbekend is en sinds 2012 financieel wordt ondersteund door SDE. Volgens Groen Gas Nederland kan groengas vijf tot zeven procent bijdragen aan de doelstellingen voor duurzame energie in 2020Anderzijds is het een route die naast specifieke kennis van vergisting ook extra investeringen en een sluitende administratie vraagt. Voor het nemen van belangrijke beslissingen en/of afwegingen staat u er als ondernemer vaak alleen voor. Dit terwijl u ook aandacht dient te hebben voor uw agrarisch bedrijf en/of andere onderneming(en). Spreekwoordelijk dient u alle ballen in de lucht te houden!

Vergisting en opwaardering is een complex proces, wat u er niet even bij doet. Het vraagt volop deskundigheid en professionaliteit. Biolease Nederland heeft vanwege de complexiteit en lastige financierbaarheid hiervoor een uniek concept ontwikkeld. Het concept maakt het voor u mogelijk de groengas route vertrouwd te bewandelen. Het concept richt zich op alle facetten van vergisting en opwaardering naar groengas. Ontzorging is de sleutel naar succes en door ons concept nemen de financiële- en bedrijfsrisico’s af. Samen zorgen we voor een stabiele onderneming met dito rendement.

Werken met een bewezen technolgie

Onze opwaardeerinstallaties zijn dusdanig ontwikkeld dat ze geschikt zijn voor de Nederlandse markt. De techniek wordt al jaren toegepast en heeft zich bewezen. Biogas (een gasmengsel bestaande uit methaan, koolstofdioxide, zwavel en hoog kool waterstoffen) wordt middels diverse filters en een 3 traps membraantechnologie omgezet naar groen gas. De installatie kenmerkt zich verder door de eenvoudige bediening (plug and play), een laag energieverbruik, een gegarandeerde hoge beschikbaarheid en monitoring op afstand (smartphone en/of laptop) door uzelf en door ons.

Begeleiding

De begeleiding wordt uitsluitend door professionals uitgevoerd die vele jaren ervaring en een trackrecord hebben opgebouwd in de biogasbranche. Onze aanpak is gericht om de continuïteit, bedrijfszekerheid en rendement van een vergistingsinstallatie te bewerkstelligen. De aandachtsgebieden zijn gericht op de operationele ondersteuning, juridische ondersteuningen en de proces technische ondersteuning. In aanvang zal de begeleiding ca. een jaar duren,  maar in overleg kan dit gewijzigd worden.

Produceert u boven de 8000 uur dan ontvangt u extra rendement

Dan komt u in aanmerking voor Hernieuwbare Brandstof Eenheden (voorheen biotickets)

Haal een hoger vergoeding met groengas

Opwaarderen naar groengas betekent een hogere vergoeding. Biolease Nederland kan hierbij helpen, door de investeringen voor een groot deel op zich te nemen.