Wie zijn wij

Biolease Nederland heeft zich ten doel gesteld haar klanten te ontzorgen op het gebied van opwaardering van biogas naar groengas. Het ontzorgen richt zich op meerdere aspecten in het proces. Het uiteindelijke doel is om gezamenlijk te komen tot een duurzaam (en dus rendabel) eindproduct. De afgelopen jaren is in de branche veel ervaring opgedaan, maar hiervoor is veel (leer)geld betaald. De markt is behoorlijk in beweging en in de branche denkt een categorie aan stoppen, op dezelfde voet doorgaan en/of uitbreiden. Vooral diegene die willen doorgaan en/of uitbreiden staan voor een grote uitdaging. Ondanks een toegekende SDE bijdrage is in de huidige economische situatie het financieren van dit proces niet makkelijk. Dit wordt versterkt doordat de traditionele financiers terughoudend zijn en/of helemaal niet meer bereikbaar zijn.

Vier partijen hebben elkaar gevonden in deze markt, met als doel de mogelijkheid en ruimte te bieden om de duurzame energietransitie in de biomassa markt mogelijk te maken.

Partners

 

Brouwer Holding

Erik Brouwer (1972) is oud bankier en heeft jaren lang ervaring in de zakelijke dienstverlening. Brouwer is opgegroeid en woonachtig in het tuin- en akkerbouw gebied in het noorden van het land. Doordat hij ruim 20 jaar als bankier vele  zakelijke relaties heeft bediend heeft hij veel ervaring o.g.v. bedrijfsprocessen, structureren en financieringen.

DMT is een snel groeiende Nederlandse onderneming, gevestigd in Joure. Wereldwijd is DMT marktleider in het opwaarderen van (bio)gas met membraantechnologie. De bron voor dit gas kan afvalwater zijn of mest, maar ook groente, tuin- en fruitafval. Het natuurlijke gas wordt gezuiverd waarna het geschikt is voor huishoudelijk gebruik of als brandstof voor auto’s. Wanneer gewenst wordt de installatie aan het bestaande gasnetwerk gekoppeld, zodat consumenten in de wijde omgeving kunnen profiteren van het milieuvriendelijke gas. DMT is ambitieus, groeit snel en telt op het moment 55 medewerkers.

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is opgericht met als primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de provincie Fryslân. Het FSFE doet dit door het ter beschikking stellen van financiële middelen aan projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Deze projecten moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan de energietransitie in de provincie Fryslân.

De NOM is een van de vijf regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland. De aandelen berusten bij het ministerie van Economische Zaken en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De NOM is een naamloze vennootschap met drie kerntaken:

  • het verstrekken van financiering aan kansrijke ondernemingen in Noord-Nederland (NOM Finance);
  • het acquireren van (buitenlandse) bedrijven voor Noord-Nederland en accountmanagement voor het bestaande bedrijfsleven in Noord-Nederland (NOM Foreign Direct Investment);
  • het omzetten van een concreet idee naar een project (van idee naar een renderend product) (NOM Business Development).