Uw eigen zonnesysteem zonder zelf te investeren dankzij het full service concept van Biolease.

 • Volledige Ontzorging

  Wij werken met een fullservice concept. Dit houdt in dat u gedurende het gehele aanvraagproces, de engineering en uitvoering van het zonnesysteem begeleid wordt. Ook bent u gedurende de looptijd verzekerd van volledig onderhoud, tussentijdse revisie, verzekering en 24/7 monitoring van het zonnesysteem.

 • Geen inbreng van eigen vermogen

  Wij vragen geen eigen inbreng voor de lease die u bij ons vraagt. U krijgt een 100 % financiering.

 • 15 jaar lang vaste prijs

  Onze prijs is vast! 16 jaar lang een vaste prijs, zodat u weet waaraan u toe bent.

 • Geen extra onderpand

  Wij vragen geen extra onderpand voor het product dat wij u aanbieden.

 • Koopoptie

  U hebt de mogelijkheid het zonnesysteem na de looptijd over te nemen of het contract te verlengen.

Ons product

Werken met een bewezen technolgie

Uw eigen zonnesysteem zonder zelf te investeren. Biolease Nederland kan dit voor u regelen. Door ons full service concept dat wij samen met onze partners hebben ontwikkeld bent u verzekerd van:

 • zeggenschap over uw eigen groene energie
 • een SDE-beschikking die uw eigendom is
 • volledige ontzorging zowel bij constructie als exploitatie van het Zon-PV systeem
 • 100% eigenaar van het zonnesysteem na 15 jaar

Financiële voordelen van het concept zijn:

 • geen eigen inbreng nodig
 • behoud van liquide middelen en werkkapitaal binnen uw onderneming
 • behoud leencapaciteit bestaande bedrijfsfinancier
 • veelal een hoger rendement dan dakverhuur
 • extra opbrengsten bij een goed zon jaar
 • collectieve prijsstellingen op de energieverkoop en de garanties van oorsprong (GVO’s).

Financiering

100% Financiering

Samenwerking met
professionele partijen

Neem direct contact met ons op